Loading...
Posisi Anda:  Home  >  Profil Anggota  >  Artikel saat ini

Ferry Santosa

Oleh   /   Jumat 4 Januari 2013  /   Tidak ada komentar

keuangan LSM

Ferry Santosa

Pria yang bernama lengkap Ferry Santosa ini sering dipanggil dengan nama Ferry. Ferry adalah seorang guru honor bimbingan dan konseling di sebuah sekolah, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tangerang. Ferry seorang pekerja tekun dan ulet. Jabatan ferry saat ini sebagai Counselor.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tangerang, bermula dari Madrasah Aliyah Swasta dengan nama Madrasah Aliyah Filial MAN Serang berdiri tahun 1987 dipimpin oleh Drs.H. Saeful Millah.

Pada tahun 1990 nama madrasah tersebut berubah menjadi Madrasah Aliyah Persiapan Negeri dipimpin oleh Abubakar Polem, B.A.

Pada tanggal 25 Oktober 1993 status Madrasah berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri Tangerang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor 244 tahun 1993.

Visi: Membangun Generasi Berprestasi dan Berakhlakul Karimah.

Misi:

  • Menjadikan Islam sebagai landasan dan sumber nilai pengembangan madrasah.
  • Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif bernuansa Islami.
  • Menumbuhkembangkan semangat keunggulan dan bernalar sehat kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sehingga berkemauan kuat untuk terus maju.
  • Menjadikan orang tua murid dan masyarakat sebagai mitra dan modal kerja madrasah.
  • Meningkatkan komitmen seluruh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap tugas pokok dan fungsinya.

Sehari-hari Ferry Santosa dapat dihubungi melalui akun email: ferry_santosa@yahoo.co.id

    Cetak       Email

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You might also like...

Aritonang

Aritonang

Selengkapnya →